Nimble

  1. Home
  2. Docs
  3. Nimble
  4. Release notes
  5. 2024.04

2024.04

Nieuwe functies:

(3016) Dynamisch downloaden van plugins
Vanaf versie 2024.4 is het mogelijk dat plugins gedownload worden van een centrale internet URL. Dit geeft de eindgebruikers de mogelijkheid om een update van een plugin te ontvangen zonder een nieuwe versie van Nimble te moeten installeren. 

(3010) Doorverbinden middels drag and drop
Na aanleiding van feedback van eindgebruikers en partners, is er nu een optie aangebracht om middels drag en drop een gesprek door te verbinden. Dit is doorgevoerd in alle schermen met daarin een contact of een telefoonnummer. Door dit toe te voegen heeft de eindgebruiker een meer natuurlijker ervaring bij het doorverbinden van gesprekken.

(3040) Update plugin: Incadea
Met deze versie van Nimble wordt ook een nieuwe versie van de Incadea plugin uitgebracht waar verschillende verbeteringen in zijn aangebracht.

(3093) Update plugin: FoxConnect
De plugin FoxConnect is geupdate met deze versie van Nimble zodat een provider naam opgegeven kan worden in de parameters. Zodoende is het niet meer nodig dat een eindgebruiker handmatig de provider ingeeft en is volledige Single Sign On ook mogelijk geworden.

(2903) Ondersteuning voor Resolve connectors
Het nieuwe type connector, Resolve, wordt vanaf deze versie van Nimble ondersteund. Met deze connector is het mogelijk om overal in Nimble een telefoonnummer te converteren in een naam vanuit het CRM systeem van de eindklant.

(2943) Callcenters in alfabetisch volgorde
Na aanleiding van feedback van eindgebruikers en partners is de lijst van aangemelde callcenters nu alfabetisch gemaakt.

(3043) Verplaatste email knop in Notitie scherm
Na aanleiding van feedback van eindgebruikers en partners is de knop voor het emailen van een notitie verplaatst naar de notitie zelf. Zodoende is het duidelijker welke notitie verstuurd zal gaan worden. Tevens worden de email’s nu in een HTML formaat verstuurd en (indien ingesteld) in de huisstijl van de eindklant.

Opgeloste fouten:

(3052) Onverwacht gedrag bij verschillende acties
In sommige gevallen kon het voorkomen dat de reactie van de API server verkeerd werd geinterpeteerd door Nimble. Dit is opgelost in deze versie.

(3103) Foutmelding wanneer een gesprek wordt afgewezen middels het notificatie dialoog
Wanneer een gesprek is aangenomen door een collega, maar het dialoogscherm nog open staat van Nimble kan er een foutmelding komen wanneer de eindgebruiker op de afwijzen knop klikt. 
Dit is opgelost in deze versie van Nimble

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?