Nimble

  1. Home
  2. Docs
  3. Nimble
  4. Aangepaste Statussen
  5. Acties toepassen

Acties toepassen

In Nimble heeft een beheerder de mogelijkheid om specifieke acties te configureren die automatisch worden uitgevoerd wanneer een agent een bepaalde aangepaste status kiest. Deze functionaliteit biedt een aanpasbare en geautomatiseerde manier om de workflow en communicatie van het team te beheren op basis van de huidige status van de agent.

Alleen beheerders hebben het voorrecht om deze acties te configureren, en dit gebeurt via de Insight Admin portal (functionaliteit nog niet beschikbaar).

Beheerders kunnen verschillende acties configureren voor specifieke aangepaste statussen. Bijvoorbeeld, wanneer een agent de aangepaste status “Lunch” kiest, kan het systeem worden geconfigureerd om automatisch de agent op “Niet storen” te zetten. 

Bovendien is het mogelijk om complexere combinaties van acties te definiëren. Een beheerder kan meerdere acties koppelen aan een enkele aangepaste status, waardoor het systeem verschillende acties kan uitvoeren op basis van de context en behoeften van het team.

Momenteel zijn de volgende acties ondersteund:
– Aanzetten “Niet storen”
– Uitzetten “Niet storen”
– Afmelden van Call centers
– Aanmelden op Call centers
– Call center status aanpassen

Deze flexibele configuratie stelt het team in staat om de workflow aan te passen aan de vereisten van verschillende situaties en/of tijdstippen gedurende de werkdag.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?