Nimble

  1. Home
  2. Docs
  3. Nimble
  4. Aangepaste Statussen
  5. Een aangepaste status maken

Een aangepaste status maken

Om een nieuwe aangepaste status aan te maken, moet een beheerder inloggen op het Insight Admin portaal en navigeren naar het ‘Nimble Control Center’. Hier bevindt zich de optie voor ‘Aangepaste Statussen’, ook wel ‘Custom States’ in het Engels genoemd.

Eenmaal in het juiste menu, kan de beheerder een nieuwe aangepaste status creëren door op de knop ‘Nieuwe Aangepaste Status’ te klikken. Dit opent een wizard dialoog waarin de beheerder de status kan definiëren.

Op de eerste pagina van de wizard krijgt de beheerder de mogelijkheid om de volgende informatie in te voeren:

Omschrijving van de Aangepaste Status:
Dit is de beschrijving die de agents in Nimble zullen zien, en het helpt om de betekenis van de status te verduidelijken.

Kleurcodering:
De beheerder kan een kleur selecteren om visueel te associëren met deze status. Dit is handig voor snelle herkenning.

Beschikbaarheid:
Door het schuifje ‘Ingeschakeld’ aan te passen, kan de beheerder bepalen of de aangepaste status beschikbaar moet zijn of niet.

Na het invullen van de benodigde informatie op deze pagina, kan de beheerder doorgaan naar de volgende stap van de wizard.

In de tweede pagina van de wizard kan de beheerder agents toewijzen aan deze aangepaste status. 

Wanneer alle relevante informatie is ingevoerd en de juiste agents zijn toegewezen, kan de beheerder de aangepaste status opslaan door op ‘Opslaan en Sluiten’ te klikken. Hiermee worden de wijzigingen vastgelegd en is de aangepaste status klaar voor gebruik.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?