Nimble

  1. Home
  2. Docs
  3. Nimble
  4. Release notes
  5. 2024.01

2024.01

Nieuwe functies:

(2884) Actieve gesprekken worden beter weergegeven in het callcenter overzicht
Na aanleiding van feedback van onze gebruikers is de weergave van actieve gesprekken in het callcenter
overzicht aangepast. Het is vanaf deze versie mogelijk om te zien wanneer een lid van een callcenter in
gesprek is en hoelang.
Wanneer het lid van het callcenter weer vrij is, zal de tijdsduur kolom de tijdsduur weergeven van de status die het lid heeft.

(2917) Beltonen zijn vanaf heden standaard uitgeschakeld
Na feedback van onze gebruikers is ervoor gekozen om standaard de beltoon uit te schakelen in Nimble zodat de eindgebruiker niet mogelijk meerdere beltonen door elkaar hoort.
Deze instelling is nog wel aan te passen in de instellingen van de applicatie.

(2951) Functionaliteit voor het terughalen van gesprekken die in de wacht staan met VaMo
Door een probleem bij de leverancier was het niet mogelijk om gesprekken, welke in de wacht stonden, terug te nemen wanneer er VastMobiel (VaMo) integratie werd gebruikt.
Sinds deze versie wordt met dit scenario rekening gehouden en kan Nimble deze gesprekken toch terug
pakken.

(2903) Mogelijkheid tot het gebruik van Resolve connectors
Binnen Nimble bestaat nu de mogelijkheid om, middels een connector, gegevens in te zien vanuit de
connector. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat in het callcenter overzicht, de telefoonnummer van de
wachtenden wordt omgezet naar de namen uit de connector.

(2730) Uitbreiding Nimble Control Center
Vanaf deze versie zal Nimble elke 5 minuten een “call home” uitvoeren. Dit geeft een beheerder de
mogelijkheid om de status van een Nimble installatie of afstand in te zien. Deze functionaliteit wordt later
uitgebreid met de mogelijkheid om Nimble op afstand opdrachten te geven.

(2897) Mogelijkheid voor het opnieuw verzenden van een terugbel verzoek
Vanaf deze versie is het mogelijk om een terugbel verzoek, dat al reeds is verstuurd, nogmaals te versturen.
Deze optie is voornamelijk handig om collega’s te attenderen op een nog openstaand verzoekn om iemand terug te bellen, of het verzoek nogmaals te sturen naar een collega omdat het vorige verzoek niet meer beschikbaar is.

(2930) Meerdere keren Nimble starten resulteert niet meer in een foutmelding
In vorige versies van Nimble kreeg de eindgebruiker een foutmelding wanneer deze Nimble probeerde te
starten terwijl er al een exemplaar gestart was.
Dit gedrag is nu aangepast en wanneer er een nieuw exemplaar gestart wordt, zal het huidige exemplaar naar de voorgrond gebracht worden

Opgeloste fouten (bugs):

(2890) Teltonika plugin werkt in sommige gevallen niet naar behoren
In sommige gevallen deed de plugin van Teltonika niet de juiste gegevens interpeteren waardoor er geen
SMS berichten verstuurd konden worden.
Dit is opgelost in deze versie.

(2916) Voortgangsbalk kan “hangen” tijdens het authenticeren met Entra ID
In sommige gevallen kon het voorkomen dat de voortgangsbalk bleef hangen tijdens het authenticeren van een gebruiker tegen Microsoft Entra ID. Het daadwerkelijke authenticatieverzoek werd wel afgehandeld.
Dit is opgelost in deze versie.

(2914) Weergave aantal pagina’s voor terugbel verzoeken is incorrect
Door een calculatiefout kan het voorkomen dat het aantal pagina’s voor de terugbel verzoeken niet goed
berekend worden.
Dit is opgelost in deze versie.

(2925) Optimalisatie van de FlexPulse plugin
In sommige gevallen kwam de popup van de plugin niet naar boven. Dit is opgelost in deze versie.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?