Nimble

  1. Home
  2. Docs
  3. Nimble
  4. Release notes
  5. 2024.02

2024.02

Nieuwe functies:

(2897) Opnieuw verzenden van bestaand terugbel verzoek
In versie 2024.02 is het nu mogelijk om reeds verzonden terugbel verzoeken nogmaals te versturen. Hiermee kan een callcenter medewerker een collega nogmaals attenderen op een bestaand terugbel verzoek. 

(2872) Mogelijkheid voor het wijzigen van de Broadworks poort
De verbinding met de Broadworks telefooncentrale gebeurd standaard op poort 8012. In sommige situaties is het echter mogelijk om af te wijken van deze poort. 
Vanaf deze versie heeft Nimble ondersteuning voor het opzetten van een verbinding over een andere poort.

(2703) Campagnes
Sinds deze versie van Nimble is het mogelijk om een uitgaand callcenter te voorzien van een campagne. Hiermee kunt u (ondersteund door rapportages) de callcenter medewerker automatisch laten uitbellen naar een vooraf gespecificeerd nummer.

Opgeloste fouten:

(2979) Geen gesprek kunnen aannemen wanneer er een nummer ingevoerd is
In sommige gevallen kwam het voor dat een medewerker geen gesprek meer kon aannemen omdat er een nummer of naam ingevoerd was als zoekopdracht. 
Dit is nu opgelost door een inkomend gesprek altijd de voorrang te geven op een uitgaand gesprek.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?