Nimble

  1. Home
  2. Docs
  3. Nimble
  4. Release notes
  5. 2023.10

2023.10

Nieuwe en aangepaste mogelijkheden:

(2668) Verbetering vertalingen:
We hebben verbeteringen doorgevoerd in de (engelse) vertalingen. Hierdoor is Nimble makkelijker te gebruiken in de engelse taal wanneer dit ingesteld is in Windows.

(2768) Filter opties voor telefoonboek
De filter optie (Focus Flow) is uitgebreid met de optie om het telefoonboek mee te filteren. Dit houdt in dat, wanneer het telefoonboek venster zichtbaar is, het alleen de resultaten zal laten zien die voldoen aan de zoekterm die ingegeven wordt in het bel paneel.

(2816) Acties uitvoeren bij kiezen aangepaste status:
Het is vanaf deze versie mogelijk dat er acties (zoals het aan- of uitzetten van de Niet storen functie) gekoppeld worden aan een aangepaste status. 
Wanneer een agent een aangepaste status kiest, zullen deze actie(s) uitgevoerd worden.

(2808) Aanname gesprek door dubbelklik
Na feedback van klanten is er een additionele optie gemaakt om een gesprek aan te nemen. Vanaf deze versie kan dit ook gedaan worden door te dubbelklikken op een inkomend gesprek.

(2762) Service Discovery opties
Voor partners met een dedicated Insight omgeving is het nu ook mogelijk om Nimble op deze omgeving aan te sluiten. Dit geeft de partner de volledige controle over de instellingen en configuratie.

(2768) Filtering beschikbaar in telefoonboek
Focus flow (filtering) heeft nu ondersteuning gekregen voor het telefoonboek. 
Door deze toevoeging is het voor een gebruiker nu ook mogelijk om direct (filter) resultaten te zien in het openstaande telefoonboek.

(2861) Vereenvoudigde versie nummers
In het verleden was het versienummer van Nimble in de vorm <jaar>.<maand>.<stage>.<build>
Een voorbeeld hiervan was 2023.09.1.48.
Omdat de laatste twee secties in het versienummer niet van toepassing is voor eindklanten en partners en voor verwarring kunnen zorgen, zijn deze verwijderd van het Nimble opstart scherm.
Het volledige versienummer is nog wel te zien in het help dialoog.

(2754) Mendix plugin
Nimble ondersteund nu een plugin voor Mendix waardoor eindgebruikers direct inzage krijgen tot de informatie in Mendix, nog voordat het gesprek wordt aangenomen.

De volgende fouten (bugs) zijn opgelost:

(2314) 404 Foutmelding na het klikken op de “Deel scherm met support technicus” knop:
Door een wijziging aan de cloud infrastructuur was het niet meer mogelijk om de applicatie, waarmee een support technicus kan meekijken met de eindgebruiker, te downloaden. Dit is nu opgelost in deze versie.

(2826) Hotkeys werken niet meer
Door een wijziging in de communicatielaag met de Windows API’s was het niet meer mogelijk om gebruik te maken van 1 of meerdere hotkeys. Dit is opgelost in deze versie.

(2858) Dubbele afdelingen zichtbaar in overzicht
In sommige situaties kon het voorkomen dat de lijst met afdelingen dubbele namen bevatte. Dit is opgelost in deze release.

(2853) Belopdrachten vanuit derde partij applicaties werd niet goed afgehandeld
Wanneer een belopdracht werd gegeven vanuit een andere applicatie, dan werd deze niet herkend door Nimble en werd er geen gesprek gestart. Dit is opgelost in deze release.

(2817) Dubbele labels zichtbaar in collega status venster.
In het venster “Collega status” kon het voorkomen dat de labels dubbel te zien waren. Dit is opgelost in deze release.

(2819) Favoriete extensies konden niet verwijderd worden.
Wanneer er een aanpassing werd gemaakt aan de favoriete extensies in het instellingen scherm, werd deze informatie niet (goed) opgeslagen waardoor het leek dat deze informatie niet verwerkt werd. Dit is opgelost in deze release.

(2842) Dynamics plugin werkt niet naar behoren.
In sommige gevallen was het niet meer mogelijk om de Dynamics plugin te gebruiken door een wijziging in de authenticatiemethode. Dit is opgelost in deze release.

(2827) Acties van de aangepaste statussen werken niet met de automatische statussen:
Bij het starten van de applicatie werden de vensters niet aangepast met de nieuwe status.
In sommige gevallen bleef de applicatie vast bleef hangen wanneer deze werd afgesloten.
Dit is opgelost in deze release.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?